Tarife

Contravaloarea serviciilor oferite de agentia de detectivi O.M.O. CONFIDENTIAL RO se va stabili in functie de gradul de dificultate al cazului, consumul de mijloace tehnice/materiale, efectivele implicate direct si va fi justificat printr-o baza de calcul care va fi supusa analizei clientului, premergator semnarii contractului.

Tarifele pentru principalele activitati specifice sunt urmatoarele:

 • Consultanta primara: prima ora de consultatie este gratuita.
 • Consultanta de specialitate: 10 – 50 Euro/ora;
 • Supraveghere operativa (filaj/contrafilaj): 15 – 30 Euro/ora;
 • Supraveghere electronica (cu localizare): 6.5 Euro/luna;
 • Investigatie simpla: 15 Euro/ora;
 • Investigatie complexa: 30 Euro/ora;
 • Infiltrare personal: 12 – 24 Euro/ora/detectiv;
 • Cheltuieli suplimentare:
  • pentru distante parcurse in exteriorul localitatii de baza, tariful este 1.5 Ron/km/autoturism implicat;
  • Pentru distante mai mari de 100 Km si durata de activitate mai mare de 12 ore, se vor lua in calcul costuri de cazare, echivalentul a 250 ron/echipaj/noapte, plus costuri diurna, de 100,00 Ron/detectiv/zi.

Pentru orice activitate specifica contractata se va achita un avans de 30-50% din valoarea estimata a contractului. Diferenta se va achita la finalizarea cazului si predarea raportului final.