Tarife

Contravaloarea serviciilor oferite de agentia de detectivi O.M.O. CONFIDENTIAL RO se va stabili in functie de gradul de dificultate al cazului, consumul de mijloace tehnice/materiale, efectivele implicate direct si va fi justificat printr-o baza de calcul care va fi supusa analizei clientului, premergator semnarii contractului.

Tarifele pentru principalele activitati specifice sunt urmatoarele:

  • Consultanta primara: prima ora de consultatie este gratuita.
  • Consultanta de specialitate: 30 – 50 Euro/ora;
  • Supraveghere: 20 – 45 Euro/ora;
  • Investigatie: 25 Euro/ora; 
  • TSCM/GPS debugging: functie de incinta fizica sau autoturismul in cauza;
  • Cheltuieli suplimentare: 
    • pentru distante parcurse in exteriorul localitatii de baza, tariful este 1.50 Ron/km/autoturism implicat;
    • Pentru distante mai mari de 100 Km si durata de activitate mai mare de 12 ore pe zi, se vor lua in calcul costuri de cazare, echivalentul a 350.00Ron/echipaj/noapte, plus costuri diurna, de 100.00 Ron/detectiv/zi.

Pentru orice activitate specifica contractata se va achita un avans de 50% din valoarea estimata a contractului. Diferenta se va achita la finalizarea cazului si predarea raportului final.