Intrebari frecvente

1. Investigatia este confidentiala?

Potrivit art.1 (3) din Legea nr. 329/2003 actualizată privind exercitarea profesiei de detectiv particular “informațiile obținute în urma activităților desfășurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condițiile prezentei legi”.

Excepțiile de la principiul confidentialității sunt:

-potrivit art. 3 (2) din Legea nr. 329/2003, “datele și informațiile obținute de detectivul particular pot fi comunicate la cerere, potrivit legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.
-art. 15 pct. d, potrivit căruia “detectivul particular are obligația, în cazurile în care constată că informațiile obținute vizează siguranța națională, să sesizeze de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu”.
-în art. 79 din Codul de procedură penală se arată că: “persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate face relatări cu privire la faptele și împrejurările de care a luat cunoștință în exercițiul profesiei, fără încuvințarea persoanei sau a unității față de care este obligată a păstra secretul”.
2. Cat costa o investigatie/supraveghere?

Onorariile agenției de detectivi particulari sunt calculate în funcție de dificultatea serviciilor prestate. Costurile investigatiei nu pot fi stabilite fără o evaluare prealabila amănunțită a complexității procesului investigativ, a potențialului uman, suportului logistic și numărului de autoturisme ce vor fi angrenate.

3. Cum/cand platesc?

Contravaloarea serviciilor se va plăti în numerar sau cu ordin de plată. La data semnării contractului, înainte de începerea procesului investigativ se va achita un avans de min. 50% din suma convenita în contract.
Cetățenii străini sau persoanele care nu se află în țară pot plăti prin servicii bancare, stabilite de comun acord.

4. Cât durează o investigație/supraveghere?

Experiența acumulată ne permite să ducem la bun sfârșit un caz într-un timp cât mai scurt, în funcție de complexitatea procesului investigativ. După ce vom face o evaluare a complexității acestuia vom putea să facem o estimare, ținând cont și de solicitarea dumneavoastră privind termenele de predare a raportului investigativ.

5. Rezultatele investigatiei/supravegherii sunt sustinute de probe?

Rezultatele obținute în procesele de investigație/supraveghere vor fi susținute cu dovezile necesare (foto, înregistrări audio si video, documente, etc), în funcție de diversitatea dorita de client.

6. Efectuati investigatii/supravegheri in orice localitate din tara/strainatate?

Da, efectuăm investigații/supravegheri pe tot teritoriul României, precum și în străinătate.

7. Se va incheia un contract intre parti?

Potrivit art. 15 (1) din Legea 329/2003, “în organizarea și desfășurarea activității, detectivul particular are obligația să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise, încheiate cu clientul”.

Acest contract reprezintă baza legală a procesului investigativ, fără semnarea contractului de către părți procesul investigativ nu poate avea loc.

8. Cum/când voi primi raportul de investigatii/ dovezile investigației?

Raportul de investigații, însoțit de probele culese pe durata cazului va fi predat clientului în cel mult 48 ore de la încheierea procesului investigativ. Acesta se va înmâna personal beneficiarului la sediul agenției. În cazul în care acest lucru nu este posibil din diferite motive, se va conveni de comun acord asupra modalităţii de comunicare.

După confirmarea recepţionării raportului, obligaţiile agenţiei fată de beneficiar se sting.